Lápis de madeira, Kajal ou Esferográfico?

             lapis-de-madeira

             lapis-kajal

             lapis-esferografico
25 July
2:12pm3 years ago
1 note/
  1. maaakeup posted this